top of page

EXIMIA HR77 PLATINUM

"perfection through evolution "

best i slanking og figurforming

LITT HISTORIE

Eximia er flere ulike maskiner i en og samme maskin og det er kombinasjonen av disse ulike elementene som gjør EXIMIA til Norges mest populære og mest solgte system for anti-age, figurforming og helse.

Eximia er en videreutvikling av suksess maskinen Resolution 7 fra Bionix som ble lansert i 1997. R7 ble raskt det desidert største vakuum-system for anti-age og helse i Norge. Eximia modellene tok over denne posisjonen i 2003 med modellen Eximia Forma 7 ( 2003) som hadde ultralyd, vakuum og elektroterapi. 

I 2006 kom de litt kraftigere maskinene som heter Eximia K33 og Eximia K33 MED, disse med ultralyd på 33 khz.

 I 2016 gjorde Bionix et gjennombrudd med maskinen Eximia HR77 som har dokumentert effekt.

Der ble ultralyd er byttet ut med den mer effektive lavfrekvent laser teknologien LLL.

( se dokumentasjon) 

2017 Maskinene, Eximia HR77 Platinum, har nå også blitt utstyrt med multipolar radiofrekvens, (for radiolift), et hendig håndstykke som effektivt med hjelp av elektriske impulser, umiddelbart kan bidra til å stramme opp den tynne huden i ansikt, nakke, bryst, hals og hele resten av kroppen.

Eximia modellene har med andre ord bygget opp teknologien, og eksistert, i over 20 år. Dette er mer enn nesten alle andre systemer, uansett behandlingsform. Årsaken har vært at klinikkene får jevnlig besøk av kunder, nettopp fordi de populære Eximia maskinene virkelig virker, noe som nå også er godt dokumentert. 

De nye EXIMIA HR77 Platinum modellene (2017) er alle utstyrt med  5 effektive teknologier både for ansikt og kropps-behandlinger.

1:  Lavfrekvent laser,

2:  Radiofrekvens

3:  Vacuum

4:  Electroterapi

5:  Microdermabration

Se studie om Lavfrekvent laser, 635–680 nm, publisert i journalen: Obesity Surgery

og den finnes i databasen til PubMed, Verdens største database for medisin  , LINK

CONCLUSIONS:

LLLT achieved safe and significant girth loss sustained over repeated treatments and cumulative over 4 weeks of eight treatments. The girth loss from the waist gave clinically and statistically significant cosmetic improvement.

3 patenterte behandlinger

16 spesialbehandlinger

5 effektive teknologier

Lavfrekvent laser - LLL

Radiofekvens - radiolift

Vakuummassasje

Elektroterapi

Hudsliping

Laserporasjon    

Endoradiomag       

Radiolift

Lymfedrenasje, bindevevsmassasje

Figurforming, fettreduksjon 

Helse       

Idrett

EXIMIA - helse og velvære!

Anker 1

 

Eximia er et komplett system for velvære og pleie av ansikt og kropp og er et seriøst alternativ til plastisk kirurgi.
Eximia er en videreutvikling av suksessmaskinen Resolution 7, som var det desidert største vakuumbehandlings-systemet i Norge frem til Eximia fikk sitt fotfeste. 

 

Eximia er flere ulike maskiner i en og samme maskin og det er kombinasjonen av disse ulike elementene som gjør EXIMIA til

Norges mest populære og mest solgte vakuum-slankesystem.

 

Eximia er en videreutvikling av suksessmaskinen Resolution 7, som var det

desidert største vakuum-systemet i Norge frem til Eximia virkelig fikk fotfeste.

Deretter kom de litt kraftigere maskinene som heter Eximia K33 og Eximia K33 MED. Disse med kraftigere ultralyd på 33 kgh. og Sistnevnte med fargeskjerm og to uttak for vakuum.

Så gjorde Bionix et gjennombrudd med maskinen Eximia HR77. Der er ultralyd er byttet ut med lavfrekvent laser. I tillegg er maskinen utstyrt med multipolar radiofrekvens, Radiolift. Et hendig håndstykke som effektivt med hjelp av elektriske impulser, umiddelbart strammer opp den tynne huden i ansikt, nakke, bryst, hals og hele resten av kroppen.

 

Eximia er flere ulike maskiner i en og samme maskin og det er kombinasjonen av disse ulike elementene som gjør EXIMA til Norges mest populære og mest solgte anti-age og vakuum slankesystem.

5 Innovative teknologier - Eximia HR 77

EXIMIA HR77 er den aller siste utgave av de populære Eximia maskinene.
Eximia er Norges største vakuum slankesystem hvor de gode resultatene oppnås ved å kombinere av godt vitenskapelig gjennomprøvde og dokumenterte behandlinger.

Lavfekvent laser

Elektroterapi

Radiofrekvens

Vacuum

Hudsliping

lav frekvent

1

LAV FREKVENT LASER - LLL
 

 Minimerer:
•  Lokal fedme
•  Cellulitt
•  Slapp hud


Fettreduserende program. Laser-lipolyse er det nyeste gjennombruddet innen behandling av uønskede fettdepoter på kroppen.
Laser behandlingen virker ved hjelp av kald lavfrekvenslaserterapi, som stimulerer fettcellene ned til ca 3 cm under huden.
Laseren påvirker fettcellene til å frigi vann, fettsyrer / triglyserider etter samme prosesssom kroppens eget stoffskifte, imidlertid med langt større hastighet.
Laser-lyset stimulerer dessuten cellefornyelsen på undersiden av huden og virker oppstrammende på huden.

Laseren kombineres med Elektroterapi for å oppnå fettspalting.

Se studie om Lavfrekvent laser, 635–680 nm, publisert i PubMed, LINK

CONCLUSIONS:

LLLT achieved safe and significant girth loss sustained over repeated treatments and cumulative over 4 weeks of eight treatments. The girth loss from the waist gave clinically and statistically significant cosmetic improvement.

PubMed er verdens største database innen medisinsykepleieodontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap (ref: Wikipedia)

2

Elekro

ELEKTROTERAPI - ELEKTROPERASJON

 

Gjennom positive elektriske impulser økes cellemetabolismen og cellens membran omformes slik at gjennomstrømmingen av mikromolekyler økes. Huden strammes opp og blir glattere.
Ved elektrooperasjon benyttes en spesiell type bipolar

(2-polet) strøm som kalles elektroporasjon.
Elektroporasjonen benyttes for å stramme opp slapp hud.
Behandlingen forbedrer den kapillære gjennomstrømmingen i dermis og åpner porene slik at produkter raskere kan sluses inn
 

Elektrooperasjon og Iontoforese:
Svak modulerende topolet strøm.
- Forsterker effekten av UL og virker svært oppstrammende. Brukes ikke på personer med pacemaker eller metallimplantat.
Iontoforese = aktive stoffers transport gjennom vev ved hjelp av strøm.

3

radio

HØYFREKVENT RADIOFREKVENS

Radiobølger på høy frekvens i korte pulser kan øke cellefornyelsen,gjenopprette riktig polarisering av cellemembranen og bringe dem tilbake i «balanse», samtidig som blod- og lymfekarsirkulasjonen stimuleres.
Magnetrullene kan tiltrekke seg tungmetaller i blodet som føres mot lymfene gjennom behandlingen
RadioLiften kan dessuten gi effektiv fettreduksjon grunnet den
intense stimuleringen i fire faser, magnet massasjen og indusert
varmen gjennom radiobølgene

Eximia HR77 «pusher» de naturlige prosessene I kroppen og behandlingen gir blant annet en kraftig Detox-effekt

Eximia HR77 har radiofrekvens både for kropp og ansikt. Under kropsbehandlingen benytte RF i kombinasjon med vakuum for økt resultat. (endoradiomag)

HR77 modellene er også utstyrt med et multipolar radiofrekvens håndtak for patentet "Radiolift" for ansikt,

for ansiktsløft og hudoppstramming. 

4

endo

ENDOLIFT (ENDODERMISK MASSASJE)

 

Lymfedrenasje

Dyp bindevevsmassasje


Eximia gir positivt og negativt trykk under vakuummassasjen med regulerbar styrke. Massasjen utføres i fire faser og gjentas med justerbar intensitet. 
Kombinasjonen av vakuum/trykk og Vakuum/stans øker sirkulasjonen i epdermis og dermis. Oksygentilførselen i kapitllærene og arteriene øker og dette bidrar til at  raskere utskillelse av avfallstoffene. Overflødig væske under huden fraktes til kapillærenes lymfeårer via intracellulære hulrom. 
Det positive trykket øker vevets elastisitet og avløses av trykket som øker lymfesirkulasjonen. Når pausene kommer, gis det rom for aspirasjon i vevet, slik at man oppnår en skånsom, effektiv og avstressende behandling.
Vakuumet jobber aktivt med det overfladiske vevet og gir ny spenst og struktur. Når intensiteten i vakuumet økes, strekkes de fibrøse trådene til det dyptgåemnde vevet. Det er blant annet disse trådene som fører til cellulittstrukturen. Når trådene strekkes, løsner de fra det dyptliggende vevet og skaper igjen fysisk rom for sirkulasjon

5

sliping

HUDSLIPING - MICRODERMABRATION

 

Hudsliping med vakuum er en tenikk for å mekanisk slipe ned det ytterste hudlaget «epidermis».
Døde hudceller fjernes samtidig som huden stimuleres til produksjon av kollagen og elasting. Slipingen kan reduserer/fjerne overfladiske arr, acne og linjerr/rynker. Behandlingen øker blodtilførselen og minimerer store porere, aldersflekker samt komedoner (sorte prikker).

For maksimal effekt anbefaler vi en kur på 6 ganger, med ukentlige behandlinger etterfulgt av månedlige vedlikeholdsbehandlinger. Slipingen kan utføres som enkeltbehandling eller i kombinasjon med øvrig ansiktsbehandling.

Patentene

EXIMIA

PATENTERTE

KOMBINASJONSBEHANDLINGER

LASERPORASJON

Elektroterapi

+

Lavrekvent laser

=

Laserporasjon

"LASERPORASJON" eller "Laser-lipolyse " er det nyeste gjennombruddet innen behandling av uønskede fettdepoer på kroppen.

Laser behandlingen virker ved hjelp av kald lavfrekvent laserterapi, som stimulerer

fettcellene ned til ca 3 cm under huden. Laseren påvirker fettcellene til å frigi vann, 

fettsyrer / triglyserider etter samme prosess som kroppens eget stoffskifte, imidlertid med langt større hastighet.

Ved å kombinere elektroterapi med lavrefkvent laser så økes resultatene betraktelig.

Elektroimpulsene skaper mikrosprekker i overhuden mens laseren lager sprekker i fettcellens membran og på denne måten så klarer vi å få penetrert aktive ingredienser som både virker fettløselig og som samtidig stimulerer mitrokondriene til økt aktivitet (forbrenning). Kombinasjonsbehandlingen er patentert av Bionix SRl og kan bare benyttes av Eximia HR77.        

ENDORADIOMAG HR

Radiofrekvens

+

Vakuum

=

Endoradiomag HR

ENDORADIOMAG-HR

er den sterkeste og mest dyptgående behandlingen som stimulerer bindevevet indremagnetisk og består av fire faser.

Behandlingen foretas ved å benytte et spesial håndtak med aktive og passive «ruller», som anvendes på huden. Massasjen har en dyptgående effekt og bearbeider det indre bindevevet. Effekten av behandlingen forsterkes av synergieffekten mellom en energiskapende en-polet radiofrekvens og de to-polete «rullene»

RADIOLIFT

Radiolift, Revitaliserer

Eximia flerpolet radiofrekvens er blant de mest effektive teknologiene på markedet.

Den produserer en svært høy og konsentrert mengde energi som gir gode resultater. Metoden er like effektiv ved behandlingen av cellulitter i alle sine faser – som ved behov for oppstramming, behandling av ansiktsrynker, manglende oksygenopptak og elastisitet i huden.

bottom of page