Det finnes ingen metode som per i dag fjerner all uønsket hårvekst etter kun en behandling. Årsaken til dette er at håret har en livssyklus på 3 faser, og det er kun i en av disse fasene, vekstfasen, at håret er tilgjengelig for behandling.

 

Hår vokser i en syklus med vekslende perioder av vekstfasen (anagenfasen), nedbrytningsfasen (katagenfasen) og hvilefasen (telogen fase).  Laseren fungerer best på hårsekker som er i vekstfasen, da inneholder hårsekken mest mulig pigment som blir absorbert av laserlyset. Vekstfasen varierer med plasseringen på kroppen og man kan derfor behandle visse områder hyppigere enn andre. Grunnen til at man trenger flere behandlinger er at ikke alle hårsekkene er i vekstfasen samtidig.

  • Vekstfase 1: Anagen – Hårstrået er friskt, og all energi fra laseren ledes gjennom håret ned i rota. Hårroten dør.

  • Vekstfase 2: Katagen – Hårstrået er tynt og gammelt og dermed ledes energi fra laseren noe dårligere. Hårroten skades og ser mye tynnere ut.

  • Vekstfase 3: Telogen – Håret er gammelt og leder ikke laserenergi ned i rota. 

Dette er den eneste av vekstfasene der hårsekkene har vekstceller. Ved å ødelegge disse, kan ikke hårsekkene reproduseres og nye hår vokse fram. Flesteparten av hårene befinner seg imidlertid i hvilefasen, og det er årsaken til at en trenger flere behandlinger. Andelen hår i vekstfasen varierer i ulike områder på kroppen. For eksempel har hår på ben og armer en aktiv vekstsyklus på 2 til 3 måneder og det er ca. 20 % som er aktiv.

Siden hårsekkene ødelegges kun i hårets aktive vekstfase må laserbehandling vanligvis gjentas 4-8 ganger for tilfredsstillende resultat, for noen kan det kreves enda flere behandlinger. Din behandler vil anbefale hvor lang tid det skal gå mellom hver behandling. Lengde mellom hver behandling tilpasses individuelt - når hårveksten er kommet i gang igjen, er det på tide med en ny behandling. 

Overleppe og hake          4-6 uker

Armhuler                        8-10 uker

Bikini                            10-12 uker

Lår/legg                       12-16 uker

 

Rygg                               8-10 uker

HairRemoval-Leg.jpg
Skjermbilde 2020-06-18 kl. 10.57.26.png